Herrmann’s Menyer er et balansert, sunnt og artsriktig våtfôr til alle hunder, hvor de fleste råvarene er av beste, sertifiserte økologiske kvalitet og derfor fra kontrollert økologisk oppdrett eller landbruk, eller de jages direkte i sitt naturlige livselement. Råvarene kommer fra regionen Oberbayern, hvor også produksjonslokalene til Herrmann’s er. Fokuset til Herrmann’s er på kvalitet og etikk. Derfor slaktes dyrene direkte på gården for å unngå dyretransport. I tillegg blir det nøye kontrollert hva dyrene spiser, for antibiotika og andre vekstfremmende substanser er for Herrann’s uakseptabelt! Det legges også vekt på frittgående oppdrett eller regelmessig naturlig utendørsopphold med frigang. De smakfulle menyene inneholder hver kun en animalsk proteinkilde, noe som spesiellt hos ernæringssensible hunder sørger for beste toleranse. Hver meny har en kjøttandel på minst 50%. Frukt, grønnsaker, karbphydrater og oljer stammer likeså av kontrollert økologisk landbruk og er overveiende av regional opprinnelse. Disse sørger for de nødvendige vitaminer, fiber og mineraler i menyene. For at næringsstoffene skal beholdes såvel som en lang holdbarhet uten konserveringsstoffer sørger en skånsom produksjon. Ved ca. 3 grader fylles boksene og lukkes, blir deretter ved skånsom temperatur varmet opp. Dette motvirker bakterievekst og muliggjør en holdbarhet på 18-24 måneder uten at tilsetningsstoffer og konserveringsmidler er nødvendig. Regelmessig kontroll av produktene og produksjonen av et uavhengig laboratorium sikrer en jevnt høy kvalitet! Herrmann’s Økologisk Meny hundefôr er naturlig, artsriktig ernæring for hunden din: Fullfôr til alle hunder Beste kvalitet på råvarene: leveres fra sertifiserte økologiske leverandører Høyt fokus på kvalitet og etikk: slakt av dyrene skjer direkte på gården for å unngå dyretransport, nøye kontroll av dyrenes diett – ingen antibiotika og andre vekstfremmende substanser, stor vekt på frittgående oppdrett eller regelmessig tilgang til utearealer Kornfri oppskrift: også velegnet for allergiske hunder Best mulig kjøttkvalitet: kjøttet hentes direkte fra Bayern, hvir produksjonslokalene er, alle kjøttsorter av økologisk kvalitet Single-Protein med minst 50% kjøttandel: i enhver meny brukes kun en animalsk proteinkilde, og andelen av kjøtt i menyene består av minst 50% Frukt, grønnsaker, karbohydrater, oljer fra kontrollert økologisk produksjon og overveiende regional opprinnelse, sørger for tilførsel av viktige vitaminer, fiber og mineraler Skånsom produksjon: ved ca. 3 grader fylles boksene og lukkes, blir deretter ved skånsom temperatur varmet opp. Dette motvirker bakterievekst og muliggjør en holdbarhet på 18-24 måneder uten at tilsetningsstoffer og konserveringsmidler er nødvendig Produsert uten tilsetningsstoffer og konserveringsmidler Alle produkter er sertifisert av instansen „Biokreis“ i Tyskland Løpende kontroller for en blivende høy kvalitet Produkter kontrolleres regelmessig av et uavhengig laboratorium og veterinæretaten Dette kjennetegner Hermann’s proteinkilder: Økologisk okse: svært magert, rikt på sink, B-kompleks vitaminer, vitamin A D, kalium, natrium, jern, vi anvender muskelkjøttkjøtt, hjerte, lunge, strupehode, kjøttet har en høy biologisk verdi Økologisk fjærkre: (kylling, kalkun, gås, and), svært lettfordøyelig, brystkjøtt og hals for et utmerket, balansert kalsium-fosfor forhold, ingen antibiotika og andre vekstfremmende substanser i slaktedyrenes fôr Får: svært magert, rikt på sink, lavt allergent potensial, ideal for en utelukkelsesdiett, bearbeidet med kronkjøtt, hjerte, lunge og strupehode, dyrene fôres kun med 100% økologisk fôr ØKOLOGISK-Kontrollsted: DE-ÖKO-006

NOK 339.00