Denne generasjonen dimmeaktuatorer kjennetegnes av sine lave byggemål, robusthet, redusert strømforbruk og økt funksjonalitet. Takket være den smarte dimmeteknologien kan denne dimmeaktuatoren dimme en stor variasjon av laster uten å blafre, blinke, ettergløde eller skape hørbar støy. Selv de minste LED-lastene kan dimmes og starter helt fra 0W. Det er enkelt å velge eller definere en dimmeprofil for å finne den beste dimmingen. Kan også brukes til å sjalte ikke dimbare laster (På/Av). den kan styres direkte fra brytere, sensorer og smarte sentralkomponenter. Beskyttet mot kortslutning, overbelastning og for høy temperatur. Komponenten kan enkelt monteres inn i vegg- og takbokser eller skjult i tilkoblingspunktet for lampen. Integrert energimåling med deteksjon av lastfeil Den interne «Energisensoren brukes til å måle og registrere enerrgiforbruket på den tilkoblede lasten. På samme måte som en standard energmålesensor kan den tilknyttes direkte mot en smartkomponent som Smart Home Controller for å overvåke og behandle effekt (W) og energiforbruk (kWh). Tilleggsfunksjonen Lastfeildeteksjon kan brukes til å varsle en feil på lasten dersom belastningen ligger lavere enn det definerte minimums effektforbruket. NB!: Komponenten er ikke kalibrert, og er derfor ikke egnet til å benytte som grunnlag for fakturering! Bygger kun 18 mm. Type: CDAU-01/04-E.

NOK 1937.00