Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk, må du i de fleste tilfeller betale  merverdiavgift når varen kommer til Norge.

Handler du klær, må du i mange tilfeller betale toll. Noen varer må du også betale særavgift for, f.eks. sukkeravgift. I tillegg må du betale et fortollingsgebyr til den som frakter og fortoller varen for deg (dette er ikke et gebyr til Tolletaten).

Importkalkulator

Søke om tilbakebetaling av toll

Les mer om 350 kr grensen