JT Timer ( Elicent ) JT er et timer styringskort for innbygging i JOLLY 100/120/150 og RADIA 100/130/170. Dette er en enkel men funskjonell styring som normalt benyttes for vifteinstallasjoner der det er viktig med en kontrollert etterventilering for evakuering av lukt. Vifte med innmontert timer forrigles med toalettbelysning, eller styres over separat funksjonsbryter. Løsningen krever 3-leder kabel mellom vifte og særlig bryteroppstilling med 2+1 bryter (2-pol=servicebryter, 1-pol=funksjonsbryter). Viften startes når timerinngangen tilføres spenning og går så lenge denne inngangen ligger tilført spenning. Når timerinngangen frakobles (med funksjonsbryter), holder timeren viften i drift inntil innstilt timertid har utløpt. Timerens utkoblingsforinkelse kan justeres trinnløst i intervallet 3-25 minutter. Modell: JT

NOK 1049.00