Denna nya foderspecialitet är anpassad till alla bottenätare som inte är 100% växtätande. Håller sin form och smak och upplöses inte i vattnet.

NOK 369.00