Obs! Tilsett ikke Sera Phosvec-Clear om KH verdien er under 6. Stabiliser dette med Sera Ph/kh plus for å undvike ph-fall som kan årsake fiskedød eller sykdom. Oppbevares utenfor rekkevidde for barn.

NOK 99.00