Installasjons- og jordkabel med kobberleder.

NOK 1199.00