Overspenning kan dannes ved feil i strømforsyningsnettet, ved sikringsbrudd, start/stopp av elektriske motorer, heiser etc. Bryterkoblinger, tordenvær og lynnedslag. Med overspenningsvern avledes den store energimengden eller høye spenningen som kan oppstå til jord. Dersom overspenningen er sterk nok vil faren for enpolet jordfeil øke, og faren for brann og berøringsfare stiger.

NOK 1729.00