Utvidelsesmodul for Base Unit DIY som muliggjør fjernstyring av 3 releer i sone 1-6. Releenheten benytter tre potensialfrie 16A releer som hver for seg kan kobles til en sone (1-6) eller funksjon (A, W, S) på en DEFA Home Base Unit.

NOK 1349.00