Det kan finnes mange årsaker til utilstrekkelig nyrefunksjon eller sykdommer i nyrene hos katter. Ofte er det en følgesykdom, men det kan også være forårsaket av maten eller av arveanlegg. For å kunne avlaste nyrene slik at de ikke skades mer, bør du stille om til et fôr som er beregnet på de spesielle kravene som katter med nyreinsuffisiens stiller på maten. Animonda Integra Protect Adult Nyrer er et balansert våtfôr som bidrar til å avlaste nyrene og tar hensyn til behovene hos katter med nyresykdommer. Typisk for nyresykdommer er at kroppen har redusert evne for å utskille bl. a. fosfor. I tillegg kan katten få problemer med å kunne utskille visse av sluttproduktene i proteinstoffskiftet gjennom nyrene. Derfor er protein- og fosforinnholdet redusert og fôrets innhold av proteiner fra kalkun, høns, storfe og svin er av beste kvalitet for å dekke behovet. Oppskriften er helt og holdent kornfri, noe som gjør fôret bra for katter som ikke tåler korn og gluten. Karbohydratkilden i fôret er lettfordøyelige og næringsrike poteter. En kort oversikt over produktets egenskaper: Komplettfôr for katter med nyresykdommer / nyreinsuffisiens Diettfôr som avlaster nyrene Redusert protein- og fosforinnhold: fordi evnen til å skille ut fosfor og sluttprodukter i proteinstoffskiftet er redusert Uten korn: passer også for katter som ikke tåler korn eller gluten Med poteter: som næringsrik og lettfordøyelig karbohydratkilde Høykvalitative proteiner: for å tilfredstille proteinbehovet med et lavere proteininnhold Uten sukker, soya eller kunstige tilsetningsstoffer

NOK 71.00